Da li je neko jeo zastave? Ne? Zanimljivo. A meni se baš jedu ove zastave.
Grčka

Brazilska

Švajcarska

Italijanska

Francuska

Ko će mi se pridružiti?