Da mi je
prošetati rivom,
borove mirisati,
masline videti.

Da mi je
s morem zboriti,
talasu šaputati,
žalu se poveriti.

Da mi je
moje more
osetiti...