Što za Crnogorca znači poslovica: "Nikad nije kasno"?
 Uvijek je rano, jado, uvijek!

 Dobio Crnogorac prvu penziju.. Gleda je on i kaže:
 E, oca im! Za isti rad dobio sam dvostruko manje para!

Neke veoma poštuju muža...

 Neki vole skijanje na vodi....

A neki razmišljaju o porezu...

Neki pak nailaze u životu na stalna iznenađenja