Na posljednjem pikniku naše firme, uprava je odlučila da možemo piti alkohol, ali svako samo po jedno piće. Mene su otpustili zato što sam naručila čaše. Ne razumem zašto su to uradili??

S

A kako bi se ceo život prikazao kroz 5 flaša?