Sve dame su čekale ili čekaju ili će čekati idealnog muža. Da li ga je moguće dočekati? Da bude ovako

Da nas voli

Da nas pazi

Da nam pomaže u svemuDa ne tražimo previše? Da ne čekamo predugo?