Ima jedno lepo mesto u Beogradu gde se svetom putuje za 23 minuta. Ove japanske nošnje tu su slikane. Imate li ideju gde se to mesto nalazi? Ponovo je  sladoled nagrada za dobrog pogađača! Krećemo, 3...2...1...start!

Japan