I tako sam krenula na doček, odlučna da mi godina bude kao njen početak.
Dosta mi je izneverenih nadanja i razočarenja. Sa mnom drugarica koja 30 godina nije nigde izašla na doček. Okolnosti životne bile su takve da nije mogla, a želela je. Kad sam je pozvala za ovaj doček, prihvatila je odmah. Organizovala sam sve, trebala je samo obući se i krenuti. Na kraju je bila oduševljena. (Dalje)