I ko je ovde lud? Pri samo sedam dana napravila sam ove fotke i napisala haiku.

Jutro je mrazom
našaralo prozore.
Hladan zimski dan.

Prozori ledenom čipkom prekriveni


jedva se nešto napolju vidi,


ko se usudi u snežnu bajku


zaljuljat će svoju maštu.

 

A juče šetam Zemunom sa tragovima snega.

 

 


Labudovima prija otopljenje


Na moj znak – zaroni, kaže mama labudica


Kakva je ovo klima?
Za svaki slučaj, živeli!


(slika Sanjarenja56)