Domaćin unosi badnjak, koji predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže
predanje, pastiri doneli Josifu i Mariji da založe vatru i zagreju pećinu u kojoj je
rođen Isus.


Na trpezi je obavezno i Božićno žito. Prema verovanju, ono pokazuje koliko će
naredna godina biti berićetna, a svetlost sveće ili kandila koja probija put kroz
zelenilo pšenice – obasjava dom domaćina u narednoj godini životnošću, 
srećom i  toplinom.


Položenik pali badnjak i ako on lepo gori, s mnogo varnica, godina će
biti srećna i puna blagostanja.


Domaćica mesi česnicu u koju stavlja srebrni ili zlatni novčić. Domaćin lomi
česnicu redom i namenjuje komade putniku namerniku, položeniku, kući,
domaćinu, domaćici, ukućanima. U čijem se komadu česnice nađe novčić,
imaće srećnu godinu.


(slikala Sanjarenja 56 u svom domu)