Skupljam sećanja
kao uvelo lišće.
Nekad je zeleno bilo,
veselo na grani.
Sada suvo, žuto, tužno.
Ozeleneti neće
nikada više
kao moje srce
setom prošarano,
tugom okovano