Bio si
sunce i tama
bio si
radost i tuga
bio si
nemir i mir.
Sve si bio
što mi treba
i ne treba.
Bio si
leto i zima
bio si
svetionik i brod
bio si
delta i vir.
Sve si bio
i sve ćeš biti
neponovljiv,
nikom sličan.