More
u tvojim očima
nemirno
nestašno
nežno
divlje.
Morem ti duša
od malena
kao moja
modra.
Dugo tvoja barka
drugim morem
plovi,
a moja u luci
nasukana
osta.