Maločas navratiše dve i traže tvoj broj telefona. Nisam im dala, rekla sam im gde živiš.  
Doći će ti ovih dana. Kažu, zovu se RADOST I SREĆA. Samo to i zaslužuješ!