Vera je ptica koja oseća svetlo i peva dok zora još nije svanula.
Ribe u vodi ne ispuštaju zvuk, životinje na zemlji bučno se oglašavaju, a ptice pevaju na nebu. A čovek? On u sebi nosi tišinu mora, buku zemlje i muziku neba.

(Rabindranat Tagore)
Vreme brzo teče i protiče. Prilika se rađa i izmiče. Ti ipak čekaš i ništa ne preduzimaš - Kao ptica koja ima krila, al' se ne usudi da vazduh seče.
(Alan Aleksandar Miln)
Čovek je nekad poput ptice, stoji na nesigurnoj grani, koja se uvija, i peva, ali zaboravlja da nema krila.
(Viktor Igo)
Inteligentan bez ambicije isto je što i ptica bez krila.
(Salvador Dali)
Ako u srcu nosimo zelenu granu, ptica pevačica sigurno će doći.
(kineska poslovica)