Kako sam umorna...Ni do čega mi nije. Niko me ne razume. Da li iko zna kako se osećam?

Samo mi se spava. I muzici sam rekla da zaćuti.

Nisam borbeno raspoložena, nisam ni poletna.

Treba mi malo smeha. Samo malo smeha. Ili topline.