Kroz šumu
jutarnja svetlost
čaroliju stvara.
Puteljak me vodi
dalje i dalje,
što dalje od mog
razloga bega.
Bežim li od sebe
ili od tebe
nikad saznati
niko neće.

 

(Greškom juče objavljeno pored redovnog posta, ponavljam danas)