Po želji Roksane, današnja tema je Aleksandar Makedonski ili Aleksandar Veliki.
Ko ne zna za njega? Svi znaju. Kako je dobio ime Aleksandar? To ime znači „Onaj koga poštuju ljudi, onaj koji brani ljude“. A nadimak Veliki je dobio sa 14 godina, kad ga je otac Filip posmatrao kako kroti konja Bukefala. Divnog neukrotivog konja niko nije mogao ga uzjaše. Kažu da je Aleksandar sačekao doba dana kad su senke najduže i namestio se tako da je njegova senka izgledala jako velika. Konj je pomislio da je u pitanju div i pustio ga da ga uzjaše.  Filip je tada rekao“Ti si veliki, sine, i odsad ćeš se tako zvati!“ Otada su  Aleksandar i konj Bukefal bili nerazdvojni, u pobedama i porazima.
Alekandar i BukefalAleksandrovi roditelji su bili makedonski kralj Filip II i epirska princeza Olimpijada. Učio ga je Aristotel. Umeće u ratovanju pokazuje rano. Nakon smrti Filipa II proglasio se kraljem. Makedonija je tada imala veliku vojnu premoć nad Grčkom. Nakon što su ga  izaslanici svih grčkih gradova, osim Sparte, imenovali vrhovnim vojnim zapovednikom u pohodu na Persiju i nakon što je pokorio Tribale i Ilire, kreće u pohod na Persiju 334. p.n.e. sa oko 30000 pešaka i 5000 konjanika. U bici uvek u prvom redu zajedno s pešadincima, uživao je veliki ugled među svojim vojnicima. 
AleksandarIskoristio je krizu velikog Persijskog carstva i nezaustavljivo napredovao. Mnogi gradovi u Maloj Aziji otvorili su Aleksandru vrata i dočekali ga kao spasitelja. U osvojenim gradovima izbacivao je tirane i uspostavljao demokratska uređenja. Prilikom ulaska u grad Gordion mačem je presekao čuveni Gordijev čvor i time ispunio proročanstvo prema kojem će onaj koji odmrsi ovaj zamršeni čvor vladati Azijom.
Gordijev cvor Persijski car Darije III poražen je u  odlučujućoj bici kod Isa 333.p.n.e. iako je predvodio brojniju vojsku. Nastavio je vojni pohod i 332.p.n.e. bez otpora ušao u Egipat, gde je slavljen kao oslobodilac. Tu osniva grad Aleksandriju. U nastavku pohoda osvaja celu Persiju i Vavilon proglašava glavnim gradom svoje imperije.  U nameri da udruži Makedonce i Persijance u jedan narod i time spreči buduće sukobe, nagovarao je makedonske vojnike i oficire da uzimaju za žene Persijanke.
igra AleksandarNije poznato koliko je daleko na istok dospeo Aleksandar. Vojska je odbila da ga prati do kraja sveta. Umesto toga planirao je da krene na sever Afrike, ali  iznenada umire u svojoj 33. godini života.  O uzroku se špekuliše, od bolesti do trovanja. Jedinog legitimnog naslednika  Aleksandra IV Makedonskog rodila je baktrijska princeza Roksana  meseci nakon njegove smrti, ali je dete ubijeno i počiva u grobnici sa dedom Filipom u gradu Egeju, današnjoj Vergini. Bila sam tamo i poklonila se senima Aleksandrovog oca i sina.
grob u Vergini
Aleksandar spada među najznačajnije ličnosti u ljudskoj istoriji. Tokom 13 godina vladavine stvorio je je jedno od najvećih carstava u istoriji  Iako se to carstvo raspalo gotovo odmah nakon njegove smrti, posledice njegovih osvajanja bile su dalekosežne. Osnivanjem gradova podstakao je razvoj trgovine i ekonomije. Od 334.godine p.n.e, kada je Aleksandar krenuo na Persiju, računa se početak novog istorijskog razdoblja, helenizma. Grčki jezik je potisnuo aramejski, službeni jezik u Persiji. Kao vojni genije Aleksandar je bio uzor mnogima, prvo Cezaru.