Raspisan u Sarajevu konkurs za TV spikera. Javi se jedan momak, ružan, ružan ko lopov. Javio se drugi, muca, javio se treći, neki Hercegovac, peva kad govori, naglasak nikakav. Javio se četvrti, lafčina, govori odlično, izgleda odlično, oblači se odlično, strane jezike zna odlično, ali na svaku drugu reč namiguje na jedno oko. Kažu njemu članovi komisije za izbor:
"Pa znate, ovo je konkurs za TV spikera, da je za radio bilo bi sve o.k., ali bi na TV bilo vrlo nezgodno ako biste se Vi pojavili u TV dnevniku i rekli, tako namigujući, na primer, sledeće rečenice:- dinar postaje konvertibilan,- radnicima i penzionerima se povećavaju primanja. Znate, svi bi mislili da se vi sprdate sa tako ozbiljnim temama."
"A nije to ništa strašno, to meni odmah prestane čim popijem jedan plivadon!"
"Imate li vi kod sebe plivadon, možete li nam to odmah pokazati?"
"Imam, kako da nemam"
Zavuče momak ruku u jedan džep izvadi prezervativ, u drugi džep-izvadi prezervativ, u treći džep isto, u četvrti isto, u peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, u jedanaestom džepu nađe plivadon, popije ga i odmah presta namigivati.
Komisija mu odmah kaže: "Na osnovu svega, mi zaključujemo da ste Vi najbolji kandidat i mi ćemo Vas primiti na to radno mesto, ali, molimo Vas, da nam kažete - što će vam toliki prezervativi?"
"To mi uvek daju u apoteci kad dođem, namignem i tražim plivadon!"