Ovo je zapisano u Talmudu, knjizi gde su sačuvane sve izreke i propovedi rabina.
Priča kaže:
"Budi jako oprezan da ne rasplačeš ženu, jer Bog broji njene suze. Žena je nastala od muškarčevog rebra, a ne od njegovih stopala da se po njoj gazi. Ne od njegove glave da se njome vlada, nego od boka da mu bude jednaka. Ispod ruke, da bude zaštićena i pored srca, da bude voljena."