Volim
miris mora,
borove što raskošnim krošnjama
plaže zaklanjaju,
masline što srebrnim lišćem
maestral šušte,
igru valova na žalu,
račića što za oseke
prošeta sikama.

Volim.
Duša moja se odmara
pogledom na modro
prostranstvo
i sa horizontom
kao plava crta
spaja.
Volim
barku na bonaci
u smiraj dana
dok se u luci
ljuljuška.

Volim.