[ Humor ] 27 Mart, 2008 19:40

 

Nekada davno u nekoj dalekoj zemlji lepa,

nezavisna, samopouzdana princeza videla je

žabu dok je sedela na obali nezagađene bare

na zelenoj livadi u blizini  svog dvorca,
razmatrajući ekološka pitanja.  Žaba je

uskočila u princezino krilo i rekla: "Elegantna

damo, ja sam jednom bio zgodan princ,
sve dok me zla veštica nije začarala.

Međutim, jedan tvoj poljubac  ponovo će

me pretvoriti u lepog i mladog princa,

što ja i jesam, i tada, moja draga, mi ćemo

se venčati i živeti  u tvom dvorcu s mojom

majkom, gde ćeš mi ti kuvati,  rađati moju

decu, prati moju odeću i pritom osećati

večnu zahvalnost i sreću zbog toga!."

I te večeri, dok je princeza raskošno večerala

reš pržene žablje batke začinjene belim

vinom u krem sosu od belog luka, tiho se

nasmejala i pomislila:

"Pa ne bih baš rekla."

[ Humor ] 27 Mart, 2008 11:38


 

Šta čini celinu (100%)? Šta to znači davati više od 100%?
Da li ste se ikada zapitali šta misle ljudi koji tvrde da daju više od
100%? Svako od nas je bio na jednom od onih sastanaka na poslu gde se
od nas zahteva da dajemo više od 100%. Kako dostići naprimer 103% ?
Šta to predstavlja u stvarnom životu?
Predstavljam vam jednostavnu matematičku formulu, koja će vam, kao što je i
meni, pomoći naći odgovore na gornja pitanja.
Iz čisto matematičkog ugla gledanja išlo bi to ovako:
Ako zapišemo:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
i pridružimo vrednosti na sledeći način:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Sledi da je:
H-A-R-D-W-O-R-K (naporan rad) = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
K-N-O-W-L-E-D-G-E (znanje) = 11+14+15+23+12+5+4++7+5 = 98%
Onda:
A-T-T-I-T-U-D-E (odnos prema poslu) = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
B-U-L-L-S-H-I-T (to već znate šta je) = 2+21+12+12+19+8+9+20 = 103%
Ali pogledaj gde te ljubljenje može dovesti:
A-S-S-K-I-S-S-I-N-G (ljubljenje guzice, dupelizništvo, uvlačenje...)=
1+19+19+11+9+19+19+9+14+7 = 118%

Iz toga možemo matematičkom sigurnošću zaključiti da nas

NAPORAN RAD i ZNANJE dovode blizu cilja, ODNOS PREMA

POSLU nas dovodi do željenog cilja ...
Dok nas UVLAČENJE i LJUBLJENJE GUZICE izbaci

visoko iznad svih granica!