Jednog dana čovek uđe u restoran u pratnji ogromnog

noja. Konobarica ih zapita šta će poručiti. Tip reče:

“Hamburger, pomfrit i kolu”, pa se okrete noju:

”A ti?” ” Ja ću isto” odgovori noj.  Konobarica  

donese narudžbu, reče “To bi bilo 9,40 E”, tip

posegnu u džep  i izvuče tačno toliki iznos. Sledećeg

dana tip ponovo  uđe u restoran s nojem, poruči

isto kao juče, noj uzme isto, i ponovo tip izvadi

tačan iznos koji je konobarica tražila.  Ista  scena

se ponovi  i sledećih dana, bez obzira šta bi

poručio čovek, noj bi uzeo isto, i čovek bi vadio i

z džepa tačan traženi iznos. Nakon dve nedelje

oni ponovo dođoše u restoran i  ovog puta

poručiše šniclu, salatu i pivo, konobarica

zatraži 36,2 E i tip izvuče iz džepa tačan toliki

iznos.  Konobarica više ne izdrža: “Oprostite,

kako uvek imate u džepu tačno onoliko koliko

tražim ?”

“Pa, pre nekoliko godina čistio sam tavan,

našao staru lampu, protrljao je , iz nje je izišao

duh voljan da mi ispuni  dve želje. Moja prva

želja je bila da u džepu uvek imam tačno toliko

novca koliko mi treba da platim račun.  Kupovao

mleko ili najbolja kola, uvek ću ih moći platiti.“

“Sjajno, pa onda ćete zauvek biti bogati. A

zašto vas uvek prati noj?”  Čovek uzdahnu:

”Moja druga želja  je bila da  uz mene  celog

života bude pilence dugih nogu i velikog dupeta

koje će se uvek složiti sa svim što ja kažem!”