Ime mu je bilo Fleming, bio je siromašan škotski seljak. Jednog dana,  dok je crnčio za preživljavanje porodice, čuo je iz obližnje močvare povik u pomoć. Odbacio  je alat i požurio u močvaru.  Tamo je, zaglibljen do pojasa u crnom blatu, prestrašeni dečak vikao i borio se, da bi se izvukao iz močvare. Seljak Fleming spasao je dečaka  sigurne smrti.  Sledećeg  dana u seljakovo se dvorište dovezla bogata kočija. Elegantno obučeni plemić izišao je iz kočije i predstavio se kao otac dečaka, kog je seljak spasao.  "Želim da Vam platim" , rekao je plemić. 'Spasli ste život mome sinu!'  "'Ne , ne mogu primiti novac za to što sam uradio", rekao je škotski seljak i  odbio ponudu. Tada je  naišao seljakov sin.!"'Da li je to Vaš sin?" - upitao je plemić. "Da!' -  ponosno je odgovorio seljak. "'Napravimo dogovor" -  predložio je plemić  -  Dozvolite mi, da mu osiguram obrazovanje, kakvo ima i moj  sin.  Ako je momak imalo sličan ocu, bez sumnje će stasati u čoveka na koga ćemo obojica biti ponosni".

  Tako je i bilo. Sin seljaka Fleminga pohađao je najbolje škole i za čas je završio bolničku medicinsku školu sv. Marije u Londonu i postao je poznat u celom svetu kao Sir Alexander Fleming, pronalazač penicilina. Nakon više godina plemićev sin, koji je bio spasen iz močvare, razboleo  se od upale pluća.  I šta ga je tada spaslo ?  -  Penicilin ! A kako se zvao plemić?  - Lord Randolph Churchill. A ime njegovog sina? - Sir Winston Churchill.