Ovo je toliko zabavno da ce Vas potpuno
iznenaditi.
Vi ćete nastaviti pokušavati bar još 50 puta
nadmudriti nogu, ali nećete uspeti.

1. Dok sedite za stolom odignite desno
stopalo od poda i počnite kružiti njime u smeru
kazaljke na satu.
2. A sada dok to radite nacrtajte broj "6" u
vazduhu Vašom desnom rukom.

Vaša noga će promeniti pravac.

Rekla sam Vam.... Ne možete ništa uraditi
protiv toga!
A zašto vam baš danas dajem zadatak? Zato što je 
divan dan, a vi niste izišli u prirodu, pa

da malo promrdate!