PUKOVNIK MAJORU:
- Sutra u 9 časova nastupiće pomračenje Sunca, tj. pojava koja se ne događa svaki dan. Naredite da se vojnici postroje u krugu kasarne. Odeća svakodnevna. Prilikom posmatranja te zanimljive prirodne pojave objašnjenja ću davati ja lično. U slučaju padavina i loše vidljivosti vojnike smestiti u gimnastičku salu.
MAJOR KAPETANU:
- Po naređenju gospodina pukovnika sutra u 9 časova održaće se pomračenje Sunca. U slučaju kiše u svakodnevnoj odeći u krugu kasarne pretpostavlja se da će doći do slabe vidljivosti. Tada - iščezavanje Sunca obaviti u gimnastičkoj sali. Tako nešto ne događa se svaki dan.
KAPETAN PORUČNIKU:
- Po naređenju gospodina pukovnika, sutra u 9 časova u gimnastičkoj sali uvežbavaćemo iščezavanje Sunca. Odeća - svakodnevna. Da li će padati kiša ili neće - odlučiće gospodin pukovnik. Tako nešto se ne događa svaki dan.
PORUČNIK VODNIKU:
- Kad sutra u gimnastičkoj sali počne da pada kiša, a tako nešto se ne događa svaki dan, naš pukovnik će iščeznuti u 9 časova u svojoj svakodnevnoj odeći.
DEŽURNI U GARNIZONU:
- Vojnici, sutra treba da iščezne naš pukovnik.
Tako nešto ne događa se svaki dan. Baš mi ga je žao.