Kineska mudrost

Parama možeš da kupiš kuću, ali ne i dom.

Možeš da kupiš postelju, ali ne i san.

Možeš da kupiš sat, ali ne i vreme.

Možeš da kupiš knjigu, ali ne i znanje.

Možeš da kupiš položaj, ali ne i poštovanje.

Možeš da platiš lekara, ali ne i da kupiš  zdravlje.

Možeš da kupiš život, ali ne i dušu.

Možeš da kupiš seks, ali ne i ljubav.