Kad ti neko zamrsi misli,

Kad ti neko prošlost i budućnost spoji,

Kad sadašnjost prestane da postoji,

Tad zamahni lepezom snova,

Jedan zamah i ja sam tu,

Na drugi – nestaću..