Nađi vremena za rad,

to je cena uspeha,

Nađi vremena za igru,

to je tajna večne mladosti,

Nađi vremena za čitanje,

to je osnova mudrosti,

Nađi vremena za ljubaznost,

ona otvara put ka sreći.

Nađi vremena da voliš i budeš voljen,

ljubav je privilegija bogova

Nađi vremena da se osvrneš oko sebe,

suviše je kratak dan za sebičnost.

Nađi vremena za smeh,

to je muzika duše.