Prilikom posete psihijatrijskoj bolnici jedan posetilac pita direktora bolnice na osnovu čega odlučuju koga će primiti u bolnicu na lečenje.
"Vrlo jednostavno",odgovori direktor,"stavimo ga pred kadu punu vode i damo mu kašičicu, čašu i kantu, i kažemo mu da isprazni kadu na najbrži način."
"Aha, razumem",kaže posetilac,"onaj ko je normalan, počne vaditi vodu kantom."
"Ne", kaže direktor,"onaj ko je normalan izvuče čep sa dna kade. Želite li sobu s balkonom ili bez?"