Želiš godišnji odmor?

 NE MOŽE!

 

Godina ima 365 dana. Dnevno spavaš 8 sati, što godišnje iznosi 122 dana.

Ostaju 243 dana.

Dnevno imaš 8 sati odmora, što iznosi dodatna 122 dana.

Ostaje 121 dan.

52 dana godišnje su subote, kada se  takođe ne radi, pa ostaje 17 dana,

Dnevno imaš pola sata pauze, što godišnje iznosi 7 dana.

Ostaje 10 dana.

9 dana godišnje su praznici, te ostaje jedan radni dan.

Taj dan je 1. maj, praznik rada, pa se takođe ne radi.

 

I MOLIM TE LEPO, KAKO MOŽEŠ TRAŽITI GODIŠNJI ODMOR!!!