[ Moje priče ] 25 Januar, 2012 19:05
Nije lako raditi s ljudima. Svakakvih ljudi ima. Nekako je sve više onih sa istanjenim nervima. S  druge strane, veoma poštujem i vreme drugih i svoje vreme, pa sam odavno  uvela precizno zakazivanje da ljudi ne bi mnogo čekali. Imam  dane u ambulanti, sestra zakazuje od određenog dana u mesecu, a za moje pacijente kojima hitno zatreba medicinski savet, imam hitne termine. Svi koji su hitni idu hitnom doktoru za taj dan. Imam i dane kad ne radim u ambulanti i kada sama zakazujem bolnička ispitivanja  i vršim kontrole.
Jednom se u ambulanti pojavi nezakazan pacijent. Insistira da ga primim, dobio preporuku i hoće isključivo kod mene. Tek kad sam mu dala termin, ispostavi se da nije za njega, nego za ćerku. Dobro, neka ćerka dođe. I dođoše oboje. Dok ćerka priča  intimne detalje, koje nekad majke slušaju, ali očevi nikad, ona želi da otac ostane u ambulanti i on to traži. Dobro, njihovo pravo, iako nije uobičajeno. Zakažem joj kontrolu. Jednog od onih dana  kad primam samo bolničke pacijente, evo oca oko 10 h. Insistira da mu primim ćerku, a nje nigde na vidiku. Ništa hitno, ali on insistira. Znala sam da je lakše da je primim nego da se raspravljam, stari princip zbog kojeg galamdžije dobijaju i ono što im ne pripada, dok normalan svet čeka. Kažem da je dovede u 12 sati, dva sata kasnije, kad sam imala „rupicu“ u rasporedu. Ode on. Posle 15 minuta zove me direktorova zamenica.
„Neko se žali da nećete da primite!“
„Muško?“ upitam.
„Da“.
„Da li se zove L.M?“
„Da, kako znate?“
„Da li Vam je rekao da traži pregled za ćerku, ne za sebe?“
„Nije“.
„Vidite li negde pacijenta, ćerku?“
„Ne.“
„Da li Vam je poznato da danas ni po kom osnovu nisam dužna da je primim, nije hitna, ja ne primam hitne, nisam u ambulanti, radim bolničke pacijente, a da sam joj ipak zakazala da dođe u 12 h?“
„Tako? Nije to rekao“.
„A sada budite ljubazni da me više ne uznemiravate za takve gluposti. U 11,45 policajac neka bude u mojoj ordinaciji i pod tim uslovom ću ih primiti u 12h“.
Policajac je bio na vreme tu, rekao da nemam prava da sebe izlažem opasnostima od strane agresivaca i da su mi uvek na usluzi kad neko preti. U 12 sati ušli su ćerka i otac, njemu sam rekla da ostane napolju, nju sam primila i uradila sve (nije bilo ama baš ništa hitno, uzgred rečeno) i rekla da ona može da zakaže kad god joj treba, ali da otac više neće ulaziti za vreme njenog pregleda.
Pogodite da li su  ponovo došli?
bad man 
 
[ Mudrosti s neta ] 25 Januar, 2012 10:31
"Opišite kako se može izmeriti visina nebodera običnim barometrom" - bilo je pitanje na nekom ispitu iz fizike na Univerzitetu u Kopenhagenu.Jedan od studenata je odgovorio: "Oko vrha barometra zavežete
kraj podužeg kanapa i polako spustite barometar sa krova nebodera sve dok barometar ne dodirne tlo. Dužina kanapa uvećana za dužinu barometra je, u stvari, visina nebodera". Ovaj poprilično orginalni odgovor je do te mere iznervirao profesora, da je student pao na ispitu i bio isključen iz slušanja fizike na ovom univerzitetu. Student se pozvao na svoja osnovna prava
sa obrazloženjem da je njegov odgovor neoborivo korektan, tako da je univerzitet imenovao posebnu nezavisnu komisiju koja je trebalo da oceni ovaj slučaj. Predsednik komisije je odlučio da je odgovor zaista
bio tačan, ali da nije relevantan kao dokaz poznavanja materije, u ovom slučaju fizike. Da bi rešili pat situaciju, odlučeno je da student može da istupi pred specijalnu komisiju i da ima šest minuta
da da usmeni odgovor na ovo pitanje, kako bi pokazao da poznaje snovne principe fizike.
Pet minuta je student sedeo razmišljajući i ne progovarajući ni reč. Predsednik komisije ga je upozorio da vreme ističe i da ima još samo jedan minut da da odgovor na postavljeno pitanje. Na to je student odgovorio kako ima nekoliko izrazito relevantnih odgovora, ali da ne može da se odluči koji bi da da kao konačan odgovor. Još jednom mu je savetovano da požuri, posle čega je student odgovorio kako
sledi:
 - Kao prvo, mogli bi da ponesemo barometar na vrh nebodera,bacimo ga sa ivice i izmerimo vreme koje mu treba da dotakne tlo. Visina nebodera bi u tom slucaju bila H = 0,5g×t2. Jedino što bi se barometar u tom slučaju razbio.
- Ili, u slučaju da sija sunce, mogli bi da izmerimo dužinu barometra, izmeriti visinu njegove senke, zatim izmeriti visinu senke nebodera i proporcionalnom aritmetikom izračunamo visinu nebodera.
- Ako baš želite da budete naučni na visokom nivou, mogli bi zavezati kraći kanap na kraj barometra i pustiti ga da se klati kao klatno, najpre na tlu, a onda na vrhu nebodera. Visina odgovara odstupanju gravitacione sile koja deluje na tako napravljeno klatno, T
= 2p2×(l/g).
- Četvrto rešenje, a u slučaju da neboder ima stepenice za nuždu, bilo bi i najjednostavnije: svaki sprat stepeništa izmeriti u dužinama barometra i na vrhu samo sabrati tako izmerene dužine.
- A ako želite jedno dosadno i ortodoksno rešenje, što ja pretpostavaljam da vi očekujete, mogli bi da iskoristite barometar da izmerite vazdušni pritisak na tlu, zatim na krovu, i razliku u milibarima iskoristite za izračunavanje visine zgrade.
- Elem, kako nas stalno podstičete da vežbamo nezavisnost razuma u primeni naučnih metoda, mislim da bi najjednostavnije bilo pokucati na vrata domara u tom neboderu i reći mu: "Daću vam svoj novi barometar ako kažete koliko je visoka ova zgrada oko koje se vi brinete".
Ne treba ni pominjati da je student položio ispit, a posle je bio prvi Danac koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku. Glavom i bradom Niels Bohr.
Niels Bohr