Neki čovek je sa sinom hodao kroz planinsku šumu. Odjednom, dečak zapne nogom o kamen i bolno kriknu: “ Ajoooj…..uh - uh, boli!! “ Odmah zatim začuje se glas koji se vratio s planine: “ A joooj…..uh – uh, boli!!" Dečak se začudi i vikne: “Ko si ti?” Iz planine glas uzvrati: “Ko si ti?” Dečak zaključi da ga neko zavitlava pa mu vikne:  "Kukavico!” Glas iz planine mu odmah odgovori istom merom: “Kukavico!”
Dečak tada upita oca: "Tata, šta je to i ko je to?"
" Sine, sada ću ti dati primer pa ti sam zaključi!". Otac tada malo glasnije reče: "Divim ti se!" Glas s planine uzvrati isto: "Divim ti se!" Zatim je otac dodao: "Dobar ti dan! " Glas uzvrati isto to. Dečak je bio začuđen, a otac mu na to reče: "To ti je, sine, odjek. A odjek ti je kao i život. Sve se vraća. Dobro dobrim - zlo zlim. Želiš li razumevanje i poštovanje - i ti imaj razumevanja za druge i poštuj ih. Isto je i sa strpljenjem. Isto i sa spremnošću i voljom da priskočiš u pomoć nekome u nevolji, jer i ti možeš biti u nevolji i može ti trebati pomoć!"
U životu, sve je efekat jeke, u svim aspektima. To je zakon prirode! Sve se vraća - sve se plaća!!!
Zato nemoj zaboraviti: život je ogledalo i odjek tvojih dela i ponašanja!

Cemernik 

(photo by sanjarenja56)