Nežan poljubac u čelo
u plesu
niko da ne vidi
ja da osetim

Poljubac mali
utisnut od srca
toplina da me
prožme celu

Šta bih sada dala
za taj isti
baš taj
poljubac...

poljubac u celo