Kad se usne sretnu
reči presahnu,
postanu suvišne,
blede,
izlizane.
Kad se usne spoje,
zalepe se lepkom
najjačim na svetu.