Ko je zamutio
planinsko jezero
tvoga oka,
ko je uspavao
mače što prede
u tvome osmehu?

oluja