Balkanska majka (BM): "Alo?"
Kćer (K): "Zdravo mama. Možete li večeras da pričuvate decu?"
BM: Izlaziš?
K: "Da."
BM: "Sa kim?"
K:  "S prijateljem."
BM: "Ne znam zašto si napustila muža. On je tako dobar čovek."
K: "Nisam, on je mene napustio."
BM: "Pustila si ga da ode a sad izlaziš sa bilo kim."
K: "Ne izlazim sa bilo kim. Mogu li da dovedem decu?"
BM: "Ni sa kim te neću pustiti da izađeš, osim sa njihovim ocem."
K: "Samo hoću da znam mogu li da dovedem decu da budu noćas kod vas?"
BM: "Ostaćeš noćas sa njim? Šta će tvoj muž da kaže ako vas zatekne?"
K: "Moj BIVŠI muž. Ne verujem da bi mu to smetalo, verovatno nikad nije spavao sam."
BM:"Znači, spavaćeš kod tog gubitnika?"
K: "Nije on gubitnik."
BM: "Čovek koji izlazi sa razvedenom ženom koja još ima i decu jeste gubitnik i parazit."
K: "Neću da se raspravljam. Da dovedem decu ili ne?"
BM: "Jadna deca sa takvom majkom."
K: "Kakvom?"
BM: "Prevrtljivom. Nije ni čudo što te je muž ostavio."
K: "DOSTA!"
BM: "Ne viči na mene. Sigurno tako vičeš i na tog gubitnika!"
K: "A sada brineš i o gubitniku?"
BM: "Vidi, vidi, sad priznaješ da je gubitnik. Odmah sam ga pročitala."
K: "Do viđenja, majko."
BM: "Šta? Ne spuštaj mi telefon. Kad ih dovodiš?"
K: "Ne dovodim ih. Ne izlazim!"
BM: "Ali, ako nikada ne izlaziš, kako misliš da sretneš nekog?!"

Ovaj dijalog koji dobih netom, zamislio me. Kako bi vaše majke reagovale u ovakvoj situaciji?