Pre više godina prikazivao se sjajan film “Ta divna stvorenja”, o životu životinja u Africi. U to vreme dođe mi dever, koji je veoma mnogo pušio i enormno mnogo pio. I reče mi
“Znaš li da više ne pušim?”
“Nemoguće” odgovorih. Nisam verovala da se ikad može odreći ijedne od svoje dve štetne navike.
“Jesi li gledala film “Ta divna stvorenja?” zapita me.
“Jesam.”
“ I u njemu pamtiš scenu u kojoj  prezrele i prevrele bobice s drveta padaju na tlo, životinje ih jedu, i dobijaju sve znake pijanstva kao i ljudi, jer su bobice pune alkohola. Majmuni se pijani valjaju. Gledao sam film pet puta.”
“Toliko te fascinirao?”
“Da. Video sam da i životinje mogu biti pijane. Znači, pijanstvo je prirodno. Ali ni posle pet gledanja nisam našao ni najmanju scenu u kojoj neka životinja puši. Znači, pušenje nije prirodno!”

Moj dever je samo bacio cigaretu i nikad više nije zapalio. Nažalost, nastavio je da pije i otišao s ovog sveta od posledica pića. Možda je ipak režiser mogao izostaviti scenu pijanstva životinja u interesu zdravlja ljudi?

pusenje