Kakvi ste vozači? Ja se baš ne bih mogla pohvaliti naročitom veštinom vožnje. A ako bih koristila ovakav GPS, šta mislite da li bih bila bolja?

GPS

Mada sumnjam da bi mi pomogao mnogo naprimer ovde, gde se autoput ukršta sa  aerodromskom pistom!

Gibraltar