Брзо ћете закључити да дама која је ово писала зна све тајне српског језика.

    Његово величанство, СЛОВО

* Носеће снаге су по/д/ бациле. Ништа се рађа.
* Власт мора народ да /з/ бије. Не може свака вашка обашка.
* Мас/к/е падају пред свршеним чином. Експертиза ће дати резултате.
* Сиромашни смо због великих д/р/угова. Не видимо се.
* Досадише народу /п/ разним обећањима.
* Власт је /о/купила део народа око себе. Злу не требало.
* Шта да /к/ ријемо? Продали су нам земљу.
* Оставили су нам огромну ба /ш/ тину. Дуго ћемо их памтити.
* На /п/ редно друштво ће нас извући из кризе. Народ  увек вуче.
* За /о/ стали смо у развоју. Много смо радили.
* /К/ ради, ако хоћеш да се обогатиш! Власт потврђује правило.
* Власт је за се /о/ бе. Зато мења положај.
* Србима није потребан с /а/ вет. Они су најпаметнији.
* Лопови су се / нашли у затвору. Сад копају по прошлости.
* Знају они да по /д/ мажу народ кад затреба. Чим зашкрипи.
* Не можемо власти п /р/ оверити новац. Не знамо ни како изгледа.
* Власт чини све да пензионери буду /с/ покојни. Да се више не муче.
* Избори не решавају питање пр /а/ вог човека. Најчешће је промашен.
* Од /л/ учили смо и да једемо. Много је било поста.
* Народ се не мири са каз/а/ ном. Доста је понижења.
* Кога преваспитава полиција тај не /п/ остаје човек.
* Када је густо, политичари се вешто п /р/ овлаче. Користе зак /л/ оне.
* Политичари ће пре с /т/ ићи до дна, него у народ.
* Власт није задовољна својом п /а/ латом. Тражи већу.
* Много нас коштају њихови п /р/ опусти. Превише су затезали.
* Знамо ми одакле /п/отичу та средства. Појавиле су се пукотине.
* Свет је задовољан нашим рас/п/адом. Никло је много држава.
* Нису мот/и/ ке само за народ. И власти би добро дошле.
* Очајни смо. Штампа све више пише о њиховим му /ћ/ кама.
* Паметни нису на /с/ цени. Ту имају предност глупаци.
* Лица им говоре да су з /а/ бринути. Шта ће са толиким новцем?
* Шта /м/ пом постижу циљ. Многе оцрне.


        Даница Машић

 

slika