Danas na mom blogu gostuje aforističar Jovan s.s. koji je suviše skroman da otvori svoj blog, ali je dao dozvolu da njegovi aforizmi ukrase moj. Hvala mu na gostovanju!

Gorčinu treba progutati, a slast lickati da duže traje.
Male greške nas dovode u nevolju, a mi se ne učimo ni na velikima.
Prinudno odricanje je bolnije od samoodricanja.
U dobrom braku svaki ručak je dobar
Imam samo jednu brigu, da ne brinem.


Procvetao sam, dobro su me oprašili.
Ne trči po kiši nego ispred kiše.
Pre ulaska vidi kako ćeš izići.
Svetlost se pre mraka traži.


Svi dolazimo na svet, većina odlazi ne videvši ga.
Mnogi su izgubili mladost, al’ se ne odriču, mladalački žive.
Promenio sam sat, opet pokazuje da vreme prolazi, da starim.


Istoriju poskupljuju povratnici iz istorije, ne znaju ceniti vreme.
Prenošenjem istorije s kolena na koleno - često klecaju kolena.
Ratom se sve moze uništiti, osim bola i patnji preživelih.

Samo berberi i političari vuku svoje mušterije za nos.
I bez pameti se može doći na vlast, al’ kako posle budalu skinuti?
Politički sam podoban, nemam briga. Ja samo glasam, oni brinu.
Mi smo njih zbrinuli, sad ne brinemo, oni „brinu” za nas.


Sili je lakše vrata otvarati nego je obarati.
Sila pametnom uzima snagu, a silnom pamet.


I posle prljanja istina izlazi čista.
Zakon menja čovek, a čoveka ne promeni zakon.


Potkivali su i magarca, al’ nikad nije bio konj.