Ka oku tvome
moja barka plovi,
krhka ljuska
na nemirnim talasima.
Ka oku tvome
vuku me želje,
snažne, nestašne,
strahova vredne.
U oko tvoje
kad ga sretnem
zaroniću bez maske,
zagnjuriću,
i nikada više
izroniti neću.