Čuvaš tajne generacija
što su ti se divile
kako stameno
nad morem stojiš.
Kroz tebe su samo
zaljubljeni prolazili
i prolaze
i prolaziće.
Ko ih je video
kroz tvoje kamene skute
da nasmejani silaze
znao je
nova se ljubav rodila.
Koliko će ih još
tvoja kamena krila
propustiti
dok tebe zub vremena
ne načne...


Vrata ljubavi