Napisah pesmu, i dodaše se domacica, Talas, Jovan, Šuky, poluuspavanka i Casper, nastade pesma u 7 pari ruku. Procenite je sami.

Ka oku tvome
moja barka plovi,
krhka ljuska
na nemirnim talasima.
Ka oku tvome
vuku me želje,
snažne, nestašne,
strahova vredne.
U oko tvoje
kad ga sretnem
zaroniću bez maske,
zagnjuriću,
i nikada više
izroniti neću.


Iz pogleda
kad ljubav
pročitam
talasom plime
školjku doneću
da srca dva
u njoj spojena
zauvek ostanu...

školjka će
samo nama
pesmu svoju nežnu
na uvo
pevati  

              
Jedra puna vetra, a talasi mali,
na tvome putu nek prepreka nema
!

Jedra nežna,
vetar ih cepa,
barka krhka
kao ljuska,
dokle li ću stići?

   
Ljubim ih u oko
koje volim jako
da večno glede
samo lepo vide.


Oko tvoje
biće nebo moje
i zvezde
i more...


Oko tvoje
nek je nebo moje
i zvezde
i more...


To oko ću zatvoriti
u njemu je suza
i na suzi ploviš...


U zatvorenom oku
neću se ogledati
neću zaroniti
neću na suzi
ploviti...


Tvoje je oko oaza moja
u njemu galeb gnezdo skriva
i jato ribica duginih boja
u moru modre čežnje pliva


Galeba let
nad barkom mojom
pravac i put
nek mi pokaže!  
     

Dovoljno je reći tvoje oko.....
Samo pogled na njega sve mi kaže....

        
U oku je istina.
u oku je laž
u oku se sunce
u oku je mrak!