Dok nam je predsednik bio bravar, sva su nam vrata bila otvorena! (ko ovo reče, bio je u pravu!)