Ljudi se različito ponašaju kad se raziđu, neki neće ni da čuju za "bivšu" ili "bivšeg", neki im žele sve najbolje, neki im smišljaju smicalice, svete se. A neki se tek onda pokažu pravim  ljudima.
Kažem tako mom mladom pacijentu da i partnerka treba da leči infekciju hlamidijama, koju pronađoh kod njega.
"Ja sada nemam  partnerku", reče on. "A da li je mogla da ova infekcija bude pre 6 meseci?"
"Bila je sigurno".
"Onda sam imao partnerku. Da li bih trebao njoj reći šta lečim?"
"Bilo bi to veoma lepo od Vas!" rekoh. "Ako ste u nekom kontaktu".
"Nismo, ali potrudiću se, za njeno dobro! Da li biste je primili?"
Pristadoh. I posle nekoliko dana pristigne snebivljiva devojka, neprijatno joj što je došla, kaže ko joj je zakazao pregled kod mene. Naravno, imala je i ona infekciju, podelih joj savete, terapiju, i kad je izlazila, dozvolih sebi slobodu da joj kažem:
"Tog ste momka trebali zadržati!"