U smiraj dana
kad sunce na spavanje krene
i oblake rumenilom oboji,
duša moja kao cvetak poljski
latice sklapa
da san dočeka,
bez tebe...

Priroda sve od sebe daje
al duša ište, traži
a bol ne haje...

(dodatak mandrak72)