Šeta crnogorac nervozno ispred porodilišta i kuka na sav glas:
"Joj Bože samo neka bude žensko, molim te daj da se žensko rodi.."
Slušaju to babice te jedna izađe: "Aman čoveče do sada svi kukaše za muškim a ti prvo pa želiš žensko?"
"A bezumne li žene, neću valjda želeti muško pa da preživljava vake muke kao ja ..."

Kako se Crnogorac udvara? Uđe u kafić i dođe do šanka i reče:"Mala, šta piješ?"
Đevojka:"Koka kolu!"
Crnogorac: "Pa đe ti je?"

Kako se zove film u kome crnogorac radi i studira ?
Naučna Fantastika.

Utrkivali se Crnogorac i Bosanac na 100 m. Crnogorac odusta, a Bosanac se izgubio.

Kako crnogorci porede pridjeve ?
Lijep, Lijepsi, Viđu mene!

Šta bi bilo kad bi se naša vlada iznenada našla u Sahari?
Prvi dan bi se čudili. Drugi dan bio bi sastanak. Treći dan bi poskupeo pesak.

Prodajem golf dvojku boje trule višnje, više truo nego višnja.