Dok moj list života vetrovi sudbine nose, on leprša, pada, diže se...

Moja barka u luci usidrena, jedra sam sklopila, da li ću ih ponovo razviti?

Šta je život nama namenio, ne znamo. Šta ćemo sami sebi nameniti, šta ćemo uraditi, u čemu snagu naći, čime snagu hraniti da poraste u zmaja umesto u mišića, e, to od nas zavisi.