Da te nije bilo
ne bi snova bilo
ni svetla u mraku
kad se tuge slegnu
na slaba ramena.

Da te nije bilo
ne bi suza teška
u danima bez nade
za tobom kanula.

Da te nije bilo
ne znam šta bih
o ljubavi svojoj
lepo rekla.

Da te još ima
oluje života
ništa mi nauditi
ne bi mogle.