Veliki je istorijski korak izbor Obame za novog predsednika USA. Do sada je predsednik ovde stanovao


A kažu da će Obama ovde stanovati